Friday, April 29th 2016

The New India Assurance Co. Ltd. won by 20 runs

The New India

Assurance Co. Ltd.
126/5

Mahindra

Insurance Brokers
106/7

The New India Assurance Co. Ltd.

Batsmen Runs
Neel Kadam c Rohan Balgude b Jitendra Rane 12
Chintamani Satpute c Umesh b Ketan Gharat 25
Yogesh Janavalekar c Ketan Gharat b Sandeep 2
Jagdish Shetty c Rohan Balgude b Ahesanali Sunesara 57
Mangesh Darekar Stumped b Ketan Gharat 16
Shailesh Shetty Not Out 2
Prashant Chavan Not Out 1
Aswin Sasi - -
Diwakar Tripathi - -
Suraj Prakash - -
Anish Shetty - -
Ashwin Panchal - -
Extra 11
Total Total (5 wickets; 15 overs) 126
Bowler over Runs Wicket
Jitendra Rane 2 31 1
Ahesanali Sunesara 3 25 1
Ketan Gharat 4 21 2
Sandeep 4 22 1
Rishikesh Mamtora 2 22 0

Mahindra Insurance Brokers

Batsmen Runs
Rishikesh Mamtora Run Out Yogesh Janavalekar 14
Bramha Bold b Mangesh Darekar 3
Prathmesh Shinde c Prashant Gaikwad b Prashant Phanse 8
Ketan Gharat Run Out Prashant Phanse 37
Sameer Chavan c Chintamani Satpute b Mangesh Darekar 18
Jitendra Rane Stumped b Neel Kadam 1
Sandeep Not Out 1
Rohan Balgude c Shailesh Shetty 0
Prashant Phanse Not Out 1
Ahesanali Sunesara - -
Ketan Gharat - -
Extra 7
Total Total (7 wickets; 15 overs) 106
Bowler over Runs Wicket
Mangesh Darekar 4 29 2
Suraj Prakash 1 9 0
Chintamani Satpute 3 26 0
Neel Kadam 4 15 1
Prashant Chavan 4 23 2
>